ULTIMELE APARITII
PE HAPPY PET
PUBLICITATE
PE HAPPY PET
CAUT STAPAN
Canisa de AmStaff - Fawn Essence
Ciobanesc Mioritic de Vanzare
Ciobanesc Mioritic
Ciobãnescul Mioritic a fost selectionat dintr-o rasã naturalã existentã în Carpati,
principalul motiv fiind utilitatea. Graþie aspectului viguros, aceastã rasã are multi amatori în România.


1,260.00RON.
1,575.00RON.
CIOBÃNESC ROMÂNESC MIORITIC
(Chien de berger roumain de Mioritza)
ORIGINE: România
DATA DE PUBLICARE A STANDARDULUI DE ORIGINE ÎN VIGOARE:
UTILIZARE: Este un excelent câine de turmã, paznic incoruptibil ºi un minunat câine de însoþire.
CLASIFICARE F.C.I.: Grupa 1 Câini ciobãneºti ºi de cireadã (fãrã câinii de cireadã elveþieni).
Secþiune 1.1 Câini ciobãneºti.
Fãrã probã de lucru.
SCURT ISTORIC: Ciobãnescul Mioritic a fost selecþionat dintr-o rasã naturalã existentã în Carpaþi,
principalul motiv fiind utilitatea. Graþie aspectului viguros, aceastã rasã are mulþi amatori în România.
Standardul a fost redactat de cãtre Asociaþia Chinologicã Românã în 1981. Comisia tehnicã A.Ch.R. a
adaptat ºi revizuit standardul la 29 martie 2002, în conformitate cu modelul stabilit de F.C.I. la
Jerusalem.
ASPECT GENERAL: Câine de talie mare dar niciodatã greoi, viguros ºi spectaculos. Pãrul este lung
ºi abundent pe cap, pe tot corpul ºi pe membre. Masculii sunt mai înalþi ºi mai puternici decât femelele.
PROPORÞII IMPORTANTE: Lungimea corpului / înãlþimea la greabãn 11 : 10. Înãlþimea pieptului
trebuie sã fie aproximativ 50% din înãlþimea la greabãn. Botul este un pic mai scurt decât craniul.
COMPORTAMENT/CARACTER: Este un câine echilibrat ºi calm. Este un foarte bun câine pentru
paza turmelor, foarte curajos ºi un luptãtor eficace contra posibililor prãdãtori (urs, lup, râs). Este
neîncrezãtor cu necunoscuþii. Iubeºte mult copiii.
CAP: Puternic, masiv, important în raport cu corpul.
REGIUNE CRANIANÃ:
Craniu: De lãþime potrivitã, uºor bombat. Profilele superioare ale craniului ºi botului sunt aproape
paralele. Vãzut din faþã, profilul superior este uºor bombat. Arcadele zigomatice sunt puþin marcate.
Protuberanþa occipitalã este bine marcatã.
Stop: Nu prea marcat.
REGIUNE FACIALÃ:
Trufã: Latã, bine dezvoltatã, neagrã.
Bot: Uºor mai scurt decât craniul; bine dezvoltat, se îngusteazã progresiv cãtre trufã ºi niciodatã nu este
ascuþit; mandibulã puternicã.
Buze: Groase, aderente, puternic pigmentate.
Maxilare/dinþi: Maxilare puternice; dentiþie completã, puternicã, sãnãtoasã cu dinþi albi, bine implantaþi;
muºcãturã în foarfecã.
Obraji: Nu sunt proeminenþi.
Ochi: De mãrime potrivitã, oblici; de culoarea alunei, brun închisã sau uºor mai deschisã, niciodatã
galbeni. Pleoape bine pigmentate. Expresie calmã ºi inteligentã.
Urechi: Prinse relative sus, în formã de « V » cu extremitatea uºor rotunjitã, lungi de 10-15 cm, cãzute
ºi bine apropiate de obraji; amputarea lor este interzisã.
2
GÂT: De lungime potrivitã, lat ºi puternic, lipsit de salbã.
CORP: Bine dezvoltat.
Linie superioarã: Dreaptã, bine susþinutã.
Greabãn: Mediu marcat.
Spate: Orizontal, puternic ºi musculos.
ªale: Potrivit de lungi, late ºi foarte musculoase.
Crupã: Musculoasã ºi potrivit înclinatã cãtre baza cozii.
Piept: Lat, nu prea lung, înãlþimea sa mãsurând circa jumãtate din înãlþimea la greabãn, cu coaste bine
arcuite.
Linie inferioarã: Uºor ridicatã, fãrã a fi însã foarte suptã (de tip ogar).
COADÃ: Prinsã sus. In repaos, este purtatã cãzutã, atingând sau depãºind uºor jaretul; când câinele este
atent sau în acþiune, este purtatã ridicatã, un pic curbatã, putând depãºi nivelul spatelui dar niciodatã
rulatã pe spate. Amputarea este interzisã.
MEMBRE:
MEMBRE ANTERIOARE:
Vedere de ansamblu: Vãzute din faþã sau din profil au aplomburi bune.
Umãr: De lungime potrivitã, oblic, foarte musculos ºi bine prins. Angulaþie scapulo-humeralã de circa
100-105.
Braþ: De lungime potrivitã, foarte musculos.
Coate: Bine apropiate de corp, nedeviate spre interior sau exterior.
Antebraþ: Suficient de lung, puternic ºi musculos.
Carp: Ferm.
Metacarp: Vãzut din profil este uºor înclinat.
Labe anterioare: Ovale, compacte ºi masive; degete strânse ºi arcuite, unghii de culoare gri-cenuºie.
MEMBRE POSTERIOARE:
Vedere de ansamblu: Foarte musculoase ºi puternice, drepte ºi paralele vãzute din spate. Angulaþii puþin
deschise.
Coapsã: Lungã, latã ºi foarte musculoasã.
Graset: Unghiul femuro-tibial este de circa 105-110.
Gambã: Suficient de lungã, musculoasã, cu o bunã osaturã.
Jareþi: De înãlþime medie; puternici, bine angulaþi, nedeviaþi spre interior sau exterior.
Metatars: Nu prea lung, robust ºi aproape vertical, vãzut din profil. Prezenþa pintenilor nu trebuie sã fie
penalizatã.
Labe posterioare: Puþin mai alungite decât cele anterioare.
MIªCARE: Miºcare armonioasã, suplã, bine coordonatã, puternicã ºi facilã. Miºcarea preferatã este
trapul. Galopul este susþinut ºi echilibrat.
PIELE: Groasã, bine întinsã pe corp, bine pigmentatã.
ROBÃ:
PÃR: Pãrul este abundent pe cap ºi pe corp, de texturã asprã, drept ºi lung de min. 10 cm. Subpãrul este
mai dens ºi mai suplu, de culoare deschisã. Pe membre, pãrul este mai scurt. Coada este bine acoperitã
de pãr.
CULOARE:
Culori uniforme: Câini în întregime de culoare albã sau gri.
Robã bãlþatã: Fondul trebuie sã fie alb cu pete bine definite de culoare neagrã sau gri.
3
TALIE ªI GREUTATE:
Inãlþime la greabãn: Masculi: min.70 cm, ideal 75 cm
Femele: min.65 cm, ideal 70 cm
Greutate: în raport cu talia.
DEFECTE : Orice abatere faþã de cele de mai sus constituie un defect care se va penaliza în funcþie de
gravitatea abaterii respective.
- Coadã amputatã;
- Exemplar obez sau prea slab;
- Pãr scurt (mai puþin de 8 cm);
- Coadã rãsucitã pe spate, coadã în inel;
- Dinþi lipsã, alþii decât P1;
- Coate deviate spre exterior sau interior;
- Miºcare greoaie;
DEFECTE GRAVE:
- Caractere sexuale insuficient marcate;
- Expresie atipicã;
- Ochi rotunzi, proeminenþi;
- Heterocromie ocularã (ceacâr)
- Urechi drepte;
- Pãr buclat sau de altã texturã decât cea prevãzutã de standard;
- Linie superioarã deformatã;
- Labe deschise, rãsucite spre exterior sau interior (panard sau cagneux);
- Angulaþii foarte deschise pe membrele posterioare;
- Jareþi de vacã;
- Pete tigrate.
DEFECTE ELIMINATORII:
- Agresiv sau fricos;
- Subiect atipic;
- Lipsã de incisivi sau canini;
- Prognatism inferior sau superior;
- Albinism;
- Pigmentaþie atipicã;
- Coadã absentã;
- Înãlþime la greabãn sub 68 cm la masculi;
- Înãlþime la greabãn sub 63 cm la femele;
Orice câine care prezintã în mod evident anomalii de ordin fizic sau comportamental va fi descalificat.
N.B. : Masculii trebuie sã aibã douã testicule cu aspect normal, complet coborâte în scrot.

Rezultate similare

Caniche de Vanzare
1,455.00RON.
Saint Bernard de Vanzare
1,700.00RON.
Mastino Napoletano de Vanzare
2,400.00RON.
Bichon Bolognese de Vanzare
1,310.00RON.

Alte produse

Royal Canin Medium Sensible
0723 992 155Sună acum.
geanta caini pois pet camon
0723 992 155Sună acum.
dispenser rezerva karlie
0723 992 155Sună acum.
Royal Canin Giant Baby
0723 992 155Sună acum.
caini de vanzare | jocuri cu animale | anunturi animale
Acasă   |   Căutare   |   Videos   |   Despre noi   |   Produse   |   Cum cumpăr   |   Forum   |   Contact
© HAPPY-PET 2008 - 2020, TOATE DREPTURILE REZERVATE
52.53kb 1.0022s